Nét độc đáo của đàn tranh Việt Nam | VTC


Nét độc đáo của đàn tranh Việt Nam | VTC

Ajoutée le 21 nov. 2015

VTC | Đàn tranh là loại nhạc cụ cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Cùng khám phá về lịch sử hình thành và sự khác biệt của đàn tranh Việt so với đàn của các nước trong khu vực.