015 Nguyen Phu De hat Giai


015 Nguyen Phu De hat Giai

Ajoutée le 15 mai 2017

Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ ở Tứ Kì, Hải Dương trình diễn điệu Hát Giai trước nhang án. Hai Giai là điệu hát khởi đầu trong đêm hát Ca trù cửa đình. Hiện này điệu hát này chỉ còn nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ là người hát đúng lề lối hát truyền thống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s