Khách mời văn nghệ sỹ: Nhà nghiên cứu Âm nhạc GS-TS Đặng Hoành Loan.


Khách mời văn nghệ sỹ: Nhà nghiên cứu Âm nhạc GS-TS Đặng Hoành Loan.

Ajoutée le 29 janv. 2018

Chỉ sử dụng, đăng tải lại khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đài PT&TH Hưng Yên Đ/c: 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Website: http://www.hungyentv.vn Facebook: Tin tức Hưng Yên 24/7 – HYTV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s