TRAN QUANG HAI & BACH YEN wish their friends a MERRY CHRISTMAS & a HAPPY NEW YEAR 2021 / chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2021


2 thoughts on “TRAN QUANG HAI & BACH YEN wish their friends a MERRY CHRISTMAS & a HAPPY NEW YEAR 2021 / chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2021

  1. Đa tạ hai AnhChị nghệ sĩ vui tính yêu đời và yêu người.
    Rất ngưỡng mộ tài năng thiên phú của anh chị .
    Vẫn còn nhớ như in cảm giác thăng hoa tuyệt vời khi tham dự đêm nhạc hội ở Washington DC do Hội Quỗc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức hơn 20 năm về trước.
    Kính thư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s