Phụng Cầu – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam | bansacphuongnam.com


Phụng Cầu – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam | bansacphuongnam.com

Ajoutée le 19 sept. 2015

Phụng Cầu – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam Tứ Đại Oán là một trong BỐN BÀI OÁN trong 20 bài Tổ Đờn ca Tài tử Nam bộ

 

Tứ Đại Oán – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam |


Tứ Đại Oán – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam |

 

Ajoutée le 6 sept. 2015

Tứ Đại Oán – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam Tứ Đại Oán là một trong BỐN BÀI OÁN trong 20 bài Tổ Đờn ca Tài tử Nam bộ

Đảo Ngũ Cung – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam | bansacphuongnam.com


Đảo Ngũ Cung – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam | bansacphuongnam.com

Ajoutée le 8 juin 2015

Đảo Ngũ Cung – một trong 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ Còn được gọi là “Đảo Ngũ Cung Qua Song Cước”.

Bia – young khaen player from Maha Sarakham. LAOS


Bia – young khaen player from Maha Sarakham. LAOS

Ajoutée le 14 juin 2011

Student Bia at the Music College of Maha Sarakham University in Northeast Thailand plays melodies in all the five melodic modes of the khaen. Around three thousand years old, the khaen instrument was once very popular in Isaan; Northeastern Thailand. Today most young people prefer electric guitar or keyboard as their instrument of choice. Young talented Bia is a rare exception…

CHỢ CHÂU ĐỐC • THIÊN ĐƯỜNG ĂN UỐNG |Du lịch An Giang


CHỢ CHÂU ĐỐC • THIÊN ĐƯỜNG ĂN UỐNG |Du lịch An Giang

Khoai Lang Thang / Food and Travel

Ajoutée le 3 janv. 2018

CHỢ CHÂU ĐỐC • THIÊN ĐƯỜNG ĂN UỐNG |du lịch An Giang ►Facebook: https://www.facebook.com/DinhVoHoaiPh… ►Page: https://facebook.com/KhoaiLangThang ►Instagram: https://www.instagram.com/khoailangthang ►Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/khoailangthan…

This blog is focused on Trân Quang Hai