Cha tôi hát trống quân ( Dạ Trạch – Khoái Châu – Hưng yên )


Cha tôi hát trống quân ( Dạ Trạch – Khoái Châu – Hưng yên )

Published on Nov 5, 2014

Cha tôi là người đầu tiên được giới thiệu về làn điệu Trống quân cổ của địa phương . Mặch dù Cha tôi đã ra đi song hình ành và giọng hát của Cụ còn sống mãi với thời gian và với mọi người . Video này được thực
hiện năm 1994 .

DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc hát Trống Quân


DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc hát Trống Quân

Published on Feb 23, 2014

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Trống Quân – Chào Ước Hẹn – Nghệ nhân CLB Trống Quân Dạ Trạch
2. Trống Quân – Họa Trời Họa Đất – Nhà hát Chèo Hưng Yên
3. Trống Quân – Thương Anh – Nhà hát Chèo Hưng Yên
4. Trống Quân – Thách Cưới – Nhà hát Chèo Hưng Yên