Bạch Yến hát bản CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC ( nhạc và lời : LAM PHƯƠNG), VIETNAM , 2011


Uploaded on Jan 17, 2011

Bạch Yến hát bản CHO EM QUÊN TUỔI NGỌC ( nhạc và lời : LAM PHƯƠNG), lần đầu bằng tiếng Việt, tiếp theo bằng tiếng Pháp .
Nhạc phẩm này được nhạc sĩ LAM PHƯƠNG sáng tác đặc biệt cho Bạch Yến vào năm 1984 tại Paris (Pháp)

Bạch Yến sings this song C’EST TOI (French version composed by LAM PHƯƠNG) specially for Bạch Yến in 1984 in Paris.

Filmed by Trần Quang Hải, at cafe concert WE, Ho Chi Minh City, Vietnam, January 13th, 2011

BACH YẾN hát ca khúc ĐÊM ĐÔNG (Nguyễn Văn Thương, 1939) VIETNAM, 2011


BACH YẾN hát ca khúc ĐÊM ĐÔNG (Nguyễn Văn Thương, 1939). Chính bản này đã đưa nữ danh ca Bạch Yến lên đài danh vọng từ năm 1957 tại Saigon.

BẠCH YẾN is the most famous singer who interprets this song . She became well known in Vietnam and this song has been linked to her life since 1957.

Filmed by Tran Quang Hai

BẠCH YẾN hát nhạc phẩm NHỚ CHÚT TÌNH BỎ QUÊN (nhạc và lời Việt : VÔ THƯỜNG, lời Pháp : BẠCH YẾN), VIETNAM, 2011


Uploaded on Jan 17, 2011

BẠCH YẾN hát nhạc phẩm NHỚ CHÚT TÌNH BỎ QUÊN (nhạc và lời Việt : VÔ THƯỜNG, lời Pháp : BẠCH YẾN)

BẠCH YẾN sings Vô Thường’s song (Nhớ chút tình bỏ quên). She wrote French lyrics for this beautiful song .

Filmed by Trần Quang Hải

This blog is focused on Trân Quang Hai