Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13


Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13

Published on Sep 6, 2016

Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13: “Hiện nay người Pháp và nhiều dân tộc thích ăn đồ Việt Nam nhất”