Tag Archives: ca khúc Mừng Phật Đản (nhạc và lời Trần Quang Hải) do Ngọc Huyền

ca khúc Mừng Phật Đản (nhạc và lời Trần Quang Hải) do Ngọc Huyền, Trọng Nghĩa, Vân Khánh, Tuấn Anh trình bày