NGUYỄN THỊ MINH CHÂU : Những khuôn mặt quen – chùm ảnh 2


Những khuôn mặt quen – chùm ảnh 2

Nguyễn Thị Minh Châu

Những khoảnh khắc được ghi lại từ một ống kính hoàn toàn nghiệp dư.

Chùm ảnh sắp xếp theo thứ tự chữ cái tên các nhạc sĩ – nghệ sĩ.


Đặng Hữu Phúc


Đặng Thái Sơn


Dương Viết Á


Hà Đình Cường


Hoàng Điệp


Hoàng Vân


Hồng Anh


Hồng Nhung


Khắc Huề


Lan Anh


Mỹ Liêm


Ngô Hoàng Quân


Ngô Quốc Tính


Nguyễn Thiện Đạo


Nguyễn Trí Dũng


Nguyễn Văn Nam


Nhật Ánh


Phạm Ngọc Khôi


Phạm Tuyên


Phó Đức Phương


Quang Thọ


Tạ Bôn


Thăng Long


Thiếu Hoa


Trần Long Ẩn


Trần Văn Khê


Văn Hà


Văn Minh Hương


Vũ Thiết


Vũ Văn Lực