Cha tôi hát trống quân ( Dạ Trạch – Khoái Châu – Hưng yên )


Cha tôi hát trống quân ( Dạ Trạch – Khoái Châu – Hưng yên )

Published on Nov 5, 2014

Cha tôi là người đầu tiên được giới thiệu về làn điệu Trống quân cổ của địa phương . Mặch dù Cha tôi đã ra đi song hình ành và giọng hát của Cụ còn sống mãi với thời gian và với mọi người . Video này được thực
hiện năm 1994 .