Tag Archives: chương trình tv tiếng tơ đồng

Tiếng Tơ Đồng (Kỳ 5) – Âm nhạc tài tử từ dân ca


Ajoutée le 6 avr. 2015

Tiếng Tơ Đồng là chương trình khoa giáo giới thiệu về âm nhạc Đờn ca tài tử của người Nam Bộ do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ – VTV Cần Thơ sản xuất. Chương trình được phát sóng định kỳ 2 số/tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2015. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi!

Tiếng Tơ Đồng (Kỳ 4) – Ba Nam trong âm nhạc tài tử


Ajoutée le 22 mars 2015

Tiếng Tơ Đồng là chương trình khoa giáo giới thiệu về âm nhạc Đờn ca tài tử của người Nam Bộ do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ – VTV Cần Thơ sản xuất. Chương trình được phát sóng định kỳ 2 số/tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2015. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi!

Nhạc sĩ Huỳnh Khải dẫn giải

Tiếng Tơ Đồng (Kỳ 3) – Bản tổ nhạc tài tử


Ajoutée le 26 févr. 2015

Tiếng Tơ Đồng là chương trình khoa giáo giới thiệu về âm nhạc Đờn ca tài tử của người Nam Bộ do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ – VTV Cần Thơ sản xuất. Chương trình được phát sóng định kỳ 2 số/tháng, bằt đầu từ tháng 1 năm 2015. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi!

Nhạc sĩ Huỳnh Khải dẫn giải

Tiếng Tơ Đồng (Kỳ 2) – Âm nhạc tài tử nhạc lễ Nam Bộ


Ajoutée le 26 févr. 2015

Tiếng Tơ Đồng là chương trình khoa giáo giới thiệu về âm nhạc Đờn ca tài tử của người Nam Bộ do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ – VTV Cần Thơ sản xuất. Chương trình được phát sóng định kỳ 2 số/tháng, bằt đầu từ tháng 1 năm 2015. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi!

nhạc sĩ Huỳnh Khải

song tấu đờn cờ đờn gáo bài Long Đăng

Tiếng Tơ Đồng (Kỳ 1) – Thời kỳ hình thành âm nhạc tài tử


https://youtu.be/cxQJecd1noU

Ajoutée le 25 févr. 2015

Tiếng Tơ Đồng là chương trình khoa giáo giới thiệu về âm nhạc Đờn ca tài tử của người Nam Bộ do Trung Tâm Truyền Hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ – VTV Cần Thơ sản xuất. Chương trình được phát sóng định kỳ 2 số/tháng, bằt đầu từ tháng 1 năm 2015. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi!

Nhạc sĩ Huỳnh Khải dẫn giải về thời kỳ hình thành âm nhạc tài tử

Lưu thủy đoản, Bình bán, Kim Tiền huế với ban nhạc gồm hạ uy cầm, cò, ghi ta phím lõm, kìm, đoản, tam, tranh

Nhạc sĩ Tấn Nhì dẫn giải về sách bài bản 

Độc tấu đàn cò bài Ngũ đối hạ

Song tấu kìm cò bài Ngũ đối hạ

Bản Lý con sáo , dân ca nam bộ hát , kìm, ghi ta phím lõm

Điệu Lưu thủy trường với ban nhạc gồm có tranh, cò, đoản, ghi ta phím lõm, tỳ bà, kìm , bầu, hát