Tag Archives: chuyện cổ tích

Khám phá Việt Nam Chuyện cổ tích đàn bầu song sinh


Khám phá Việt Nam Chuyện cổ tích đàn bầu song sinh

Ajoutée le 4 août 2015

Khám phá Việt Nam Chuyện cổ tích đàn bầu song sinh
Có lẽ từ thuở khai sinh, bầu đàn được làm từ đầu của trái bầu. Ở vùng núi cao Tây Bắc, người Thái có cây đàn tính tẩu làm từ phần phình to của trái bầu già đã được phơi khô thành gỗ cứng. Theo tiếng Thái thì tính là đàn, tẩu là quả bầu, tính tẩu cũng có nghĩa là đàn bầu.