NHẠC SƯ VĨNH BẢO , phỏng vấn đài BBC tiếng Việt /’Mất văn hóa, dễ mất nước’ – BBC Vietnamese


Ajoutée le 12 déc. 2013

Đây là một bài phỏng vấn Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo trong loạt chương trình giới thiệu về VN mang tên “Vietnam Direct” (Mùa Việt Nam) cho khán giả trên thế giới về sự chuyển mình của VN sau 40 năm kể từ ngày quân đội Mỹ rút khỏi VN và trở thành một trong những xã hội năng động nhất khu vực Châu Á.