7 30 2011 Đàn Kìm / Tiếng tơ đồng do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách


7 30 2011 Đàn Kìm

Uploaded on Oct 18, 2011
Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG về ĐÀN KÌM do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách, truyền hình SBTN, Hoa kỳ

GS TRẦN VĂN KHÊ & NHẠC SƯ NGUYỄN VĨNH BẢO hoà đờn, VIETNAM 2010


Uploaded on Feb 9, 2010

Hai bậc Thầy của Âm nhạc truyền thống Việt Nam cùng nhau hòa đờn trong tình tri âm tri kỷ thâm giao tại chương trình sinh hoạt định kỳ đặc biệt “GIỚI THIỆU NHẠC SƯ NGUYỄN VĨNH BẢO” ở tư gia GS Trần Văn Khê giữa tháng Giêng 2010.

Nhạc Sư Nguyễn Vĩnh Bảo (đờn Tranh) & GS Trần Văn Khê (đờn Kìm) hoà chung với nhau bản Tây Thi và sau đó chuyển sang Tây Thi Quảng.

– Video by Khánh Vân