[TKVTG – 22/3/2014] Đi với tôi đến chốn trời xa – Bạch Yến, nhà hát HÒA BÌNH , TP HCM


Published on Mar 25, 2014

Nhạc phẩm “ĐI VỚI TÔI ĐẾN CHỐN TRỜI XA ” (CANH THÂN) do BẠCH YẾN trình bày tại nhà hát HÒA BÌNH, TP HCM, 22 tháng 3, 2014.