Tag Archives: ghi ta phím lõm

HUỲNH KHẢI , TẤN KHOA , VĂN MÔN hòa tấu VỌNG CỔ


Mise en ligne le 20 juil. 2011
Dàn nhạc: Huỳnh Khải đờn violon, Tấn Khoa đờn hạ uy di, Văn Môn đờn ghi ta.
Hòa tấu Vọng cổ nhịp 32, câu 1 và câu 2.
Huỳnh Khải dàn dựng cho 3 nhạc khí có xuất xứ từ Tây Phương.
Tiết mục này Huỳnh Khải dàn dưng năm 2002, do NS Kiều Tấn biên tập cho HTV
Và được dựng lại trên sóng VTV Cần Thơ, năm 2007.

VỌNG CỔ


Uploaded on Nov 21, 2007
Traditional Vietnamese instrumental ensamble playing Vong Co. Instruments include Dan Nguyet, Dan Tranh, Violin, Vong Co electric Guitar, Dan Bau.
(Sorry for poor quality video. vhs pal to vhs ntsc to digital. It was too much). Hopefully the quality of this music makes up for the poor visual). For information on these instruments please visit http://www.saigonstrings.com