Tag Archives: hồ sơ đờn ca tài tử

VĂN CƯỜNG: Đờn ca tài tử sẽ là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào đầu 2014


Đờn ca tài tử sẽ là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào đầu 2014

(15:18 | 18-10-2013)

Cục công tác phía Nam Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VHTTDL) vừa phối hợp với Sở VHTTDL Bến Tre tổ chức hội thảo về “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”.

 

Tham dự hội thảo có khoảng 170 đại biểu là lãnh đạo của 21 sở VHTTDL tỉnh, thành phía Nam cùng các nhà nghiên cứu, phê bình lý luận, soạn giả cải lương, tài tử đờn, tài tử ca…

 

Hội thảo nhằm bổ sung cho hồ sơ Đờn ca tài tử để trình lên UNESCO và nếu không có gì thay đổi, Đờn ca tài tử sẽ được UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào đầu năm 2014.

 

Nghệ thuật Đờn ca tài tử ra đời và phát triển mạnh mẽ trên đất Nam bộ, nhưng giờ đây nó đã lan tỏa đến nhiều vùng trên cả nước. Bộ VHTTDL đã xây dựng hồ sơ khoa học, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

 

 

(Văn Cường)

http://www.dnrtv.org.vn/news/tin-trong-nuoc/xa-hoi/26987/don-ca-tai-tu-se-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-nhan-loai-vao-dau-2014

L’art du Đờn ça tài tử, musique et chants, dans le… (Viet Nam) Liste représentative – 2013 UNESCO


http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00553

Đây là video về Đờn ca tài tử do Viện Âm nhạc trình UNESCO để với hy vọng được ghi vào danh sách đại diện di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại . Kết quả sẽ được tuyên bố vào đầu tháng 12, 2013 tại xứ Azerbaijan . Muốn xem video , xin bấm vào chữ “anglais” (nếu muốn nghe lời dẫn giải tiếng Anh) hay vào chữ “vietnamien” (nếu muốn nghe lời dẫn giải tiếng Việt)

Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’ (10:04): anglais|vietnamien  5 avril 2011

L’art du Đờn ça tài tử, musique et chants, dans le… (Viet Nam)
Liste représentative – 2013
Film « Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam »
© 2011 by Vietnamese Institute for Musicology

733
Return to topViet Nam

EN: Art of Đờn ca tài tử music and song in southern Viet Nam

FR: L’art du Đờn ça tài tử, musique et chants, dans le sud du Viet Nam

Liste représentative

Référence du dossier: 733

Formulaire de candidature ICH-02: anglais|français 17 févr. 2013
Consentement des communautés: anglais/vietnamien  7 févr. 2013
Inventaire du PCI – ressources en ligne: copies d’écran –inventaire –élément 25 févr. 2013
Inventaire du PCI: anglais/vietnamien 18 févr. 2013
Photographies obligatoires: diaporama
Film ‘Đờn ca Tài tử in the Southern region of Vietnam’ (10:04): anglais|vietnamien  5 avril 2011