45 phút: Xây dựng thương hiệu quốc gia qua du lịch và ẩm thực – FBNC


Ajoutée le 21 févr. 2014

Tư liệu của kênh truyền hình FBNC phỏng vấn TS. Nguyễn Nhã, GS. Trần Văn Khê và nhà nghiên cứu Hồ Thị Hoàng Anh về xây dựng thương hiệu quốc gia qua du lịch và ẩm thực.