Kịch Vui: Chàng Ngốc Học Khôn/ BÍCH THUẬN, TRẦN VĂN TRẠCH, TRẦN QUANG HẢI, HÙNG TIẾN, Pháp, 1984


Mise en ligne le 29 janv. 2008

Diễn Viên: Trần Quang Hải, Trần Văn Trạch, Bích Thuận và Hùng Tiến

Trích trong Video “Thi – Ca – Nhạc-Kịch-Cải Lương Việt Nam”, bài số 4.

© 04/1984 by Hà Phong.