Lễ chung thất (49 ngày) cố Giáo sư Trần Văn Khê , 11 tháng 8, 2015, Q.Bình Thạnh, TP HCM


Mise en ligne le 11 août 2015

Phim tư liệu của Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

hòa thượng PHƯỚC TRÍ tụng kinh với 8 thầy

Lễ chung thất (49 ngày) cố Giáo sư Trần Văn Khê , 11 tháng 8, 2015, Q.Bình Thạnh, TP HCM