Tag Archives: long đăng

Huynh Khai – Bai ban nhac Tai tu 7 – Chan Ly Viêt Nam – Do Ngoc Quan (Nam Sen).wmv


Uploaded on Aug 27, 2011
Bài bản nhạc Tài tử 7
Trích trong chương trình Giới thiệu Bài Bản Nhạc Tài tử.
Diễn giả: Huỳnh Khải
Dẫn chương trình: Quế Trân
Bài ca: Chân Lý Việt Nam
Điệu: Long Đăng
Ca sĩ: Đỗ Ngọc Quân (Năm Sển)
Nhạc: Tấn Khoa, Thiện Vũ, Minh Thành, Hoàng Kha, Bích Hiền, Dương Thanh Phương.
Biên tập: Tâm Huỳnh.
Trên kênh truyền hình Việt Nam, CVTV, 2007