Tag Archives: lưu thủy trường

Huynh Khai 2 Luu Thuy truong Tran Van Khe Don ca Tai tu Cai Luong Hai Phuong quan 6 , VIETNAM 2012


Published on Mar 8, 2012

GSTS Trần Văn Khê nói về nguồn gốc của đờn ca tài tử

Các nhạc sĩ Huỳnh Khải , Hải Phượng và những nhạc sĩ khác đờn 12 câu lưu thủy trường