Tuyển Tập Nhã Nhạc Cung Đình Huế Hay Nhất


Published on Mar 22, 2014
Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc của cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội (vua đăng quang, băng hà, các lễ hội tôn nghiêm khác) trong năm của các triều đại nhà Nguyễn của Việt Nam. Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003.
Trên đây ‘Tuyển Tập Nhã Nhạc Cung Đình Huế Hay Nhất’
1. Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ
2. Long Ngâm
3. Nam Ai
4. Nam Bằng
5. Năm Bài Kèn
6. Thập Thủ Liên Hoàn
7. Tam Luân Cửu Chuyển
8. Bông, Mã, Vũ Mang
9. Kèn, Trống
10. Du Xuân
11. Độc Tấu Kèn
12. Đăng Đàn Cung
13. Phú Lục Địch
14. Thoét
15. Phụng Vũ