Tag Archives: nhạc phạm đình chương

Ban hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày trường ca bất hủ Hội Trùng Dương, nhạc và lời Phạm Đình Chương


Published on Apr 22, 2015

Ban hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày trường ca bất hủ Hội Trùng Dương, nhạc và lời Phạm Đình Chương trong đêm nhạc 11 tháng Tư, 2015 tại Orange County.

Phạm Thành

Peter T Pham

Real Estate Broker – CA DRE Lic # 01317485
Realty Murrieta
951-973-3030

Sales and Property Management Services
in Orange County and the Inland Empire
peterphamrealtor@gmail.com

Nhạc sĩ dương cầm UYÊN PHƯƠNG và the Berklee Jazz Trio hoà tấu ca khúc Mộng Dưới Hoa – nhạc Phạm Đình Chương


Published on Apr 16, 2015

Nhạc sĩ dương cầm Uyên Phương và the Berklee Jazz Trio hoà tấu ca khúc Mộng Dưới Hoa – nhạc Phạm Đình Chương, phổ thơ Đinh Hùng, theo thể điệu Jazz. (Hoà âm: Uyên Phương)