Nhạc sư Vĩnh Bảo hướng dẫn tập nhấn dây đàn Kìm và đờn Cổ Bản


Nhạc sư Vĩnh Bảo hướng dẫn tập nhấn dây đàn Kìm và đờn Cổ Bản

Published on Jun 2, 2016

Nhạc sư Vĩnh Bảo hướng dẫn tập nhấn dây đàn Kìm và đờn Cổ Bản 2016-05-29