Tag Archives: những tình khúc vượt thời gian 6

NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 6


“GỢI GIẤC MƠ XƯA” (Lê Hoàng Long )

“CÔ HÀNG NƯỚC” (Vũ Minh)

“BÁNH XE LÃNG TỬ” (Trọng Khương)

“NỤ CƯỜI SƠN CƯỚC” (Tô Hải)

“THU QUYẾN RỦ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“XÓM ĐÊM” (Phạm Đình Chương)

“TÓC EM CHƯA ÚA NẮNG HÈ” (Phạm Mạnh Cương)

“YÊU” (Văn Phụng)