Trích đoạn tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” – Nguyễn Đức Vĩnh (CK Vietnam’s Got Talent 2015)


Ajoutée le 5 avr. 2015

Tiết mục: Trích đoạn Tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội”
Biểu diễn: Đức Vĩnh (Nguyễn Đức Vĩnh)
Chương trình: Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent, đêm thi chung kết ngày 05/04/2015.

Nguyễn Đức Vĩnh – Trích đoạn Tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” [Chung kết Vietnam’s Got Talent]


Nguyễn Đức Vĩnh – Trích đoạn Tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” [Chung kết Vietnam’s Got Talent]

Ajoutée le 5 avr. 2015

Ajoutée le 5 avr. 2015