PHẠM NGỌC LÂN : Con Đường Cái Quan #3/3 miền Nam


mời quý anh chị và quý bạn nghe lại trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy (11 bài trên tổng số 19), được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam với hai giọng ca của Phan Thanh Hằng và Phạm Ngọc Lân. Giới thiệu: Quản Mỹ Lan. Hình ảnh và trình bày: Phạm Bạch Yến.

Ajoutée le 4 janv. 2014

* CĐCQ – #1 miền Bắc :http://www.youtube.com/watch?v=XsHg5v…
* CĐCQ – #2 miền Trung : http://www.youtube.com/watch?v=Fa9C4P…

PHẠM NGỌC LÂN : Con Đường Cái Quan #2/3 miền Trung


mời quý anh chị và quý bạn nghe lại trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy (11 bài trên tổng số 19), được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam với hai giọng ca của Phan Thanh Hằng và Phạm Ngọc Lân. Giới thiệu: Quản Mỹ Lan. Hình ảnh và trình bày: Phạm Bạch Yến.

Ajoutée le 4 janv. 2014

* CĐCQ – #1 miền Bắc :http://www.youtube.com/watch?v=XsHg5v…
* CĐCQ – #3 miền Nam : http://www.youtube.com/watch?v=KFlPau…

PHẠM NGỌC LÂN : Con Đường Cái Quan #1/3 miền Bắc


mời quý anh chị và quý bạn nghe lại trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy (11 bài trên tổng số 19), được chia làm 3 phần Bắc, Trung, Nam với hai giọng ca của Phan Thanh Hằng và Phạm Ngọc Lân. Giới thiệu: Quản Mỹ Lan. Hình ảnh và trình bày: Phạm Bạch Yến.

Ajoutée le 4 janv. 2014

* CĐCQ – #2 miền Trung : http://www.youtube.com/watch?v=Fa9C4P…
* CĐCQ – #3 miền Nam : http://www.youtube.com/watch?v=KFlPau…

KIM KHANH & NGUYỄN LÊ HIẾU : Vài cảm tưởng sơ khởi về “De Père Inconnu” của Phạm Ngọc Lân, L’Harmattan, France 2015


Vài cảm-tưởng sơ-khởi về

de père inconnu pham ngoc lan

De père inconnu (1)

Tác-giả : Phạm Ngọc Lân, L’Harmattan, France 2015

pham ngoc lan 1

Kim Khanh & Nguyễn Lê Hiếu phẩm bình

Tôi nhận được cuốn sách do hai bạn Lân-Mỹ-Lan gửi tặng tuần qua. Các thông-tin trên mạng gọi

là cuốn tự-truyện autobiographie và chính tác-giả cũng ghi ở bìa sau (4è de couverture) rằng đây

không phải là hư-cấu. Cuốn sách dày năm trăm trang, đọc qua cuối tuần, ghi vội vài cảm-nghĩ

sơ-khởi, xoay quanh mấy chủ-đề về tự-truyện, về thân-phận con-lai, về bức tranh lịch-sử cận-đại

và về cuộc tìm-kiếm cội-nguồn.

Vấn-đề tự-truyện autobiographie

GSTS Đoàn-Cầm-Thi về Hà-nội nói ta chưa có tự-truyện và bà mang ra các tiêu-chuẩn

hàn-lâm của quy-ước tự-truyện le pacte autobiographique của Philippe Lejeune ra làm

thước-đo, với chủ-thuyết là tự-truyện phải viết sự-thực, tất-cả và chỉ có sự-thực, không

nhân-nhượng. (2) Do đó, phải có ghi tên thực (của các nhân-vật kể cả tên tác-giả), chỉ

ghi những gì mình biết là có thực chứ không phải kể lại những chuyện mắt không thấy,

tai nghe phong-thanh. Với các lý khắt-khe đó, chắc cuốn sách De père inconnu (Con

không (biết) cha) cũng sẽ không được bà GSTS xếp vào loại tự-truyện. Tuy-nhiên, với

độc-giả nói chung, và với bạn-hữu có hân-hạnh được biết tác-giả, thì số đông đều tìm

thấy trong cuốn sách, những câu chuyện nhỏ đây-đó, chuyện có thực của tác-giả,

chuyện do bà thân-mẫu hay ông cha-dượng (thân-sinh trên giấy-tờ lý-lịch) tâm-sự. Ông

kính-trọng niềm riêng-tư cá-nhân nên đã thay-đổi tên nhân-vật, ông trân-quý chuyện

tâm-sự nên không bỏ qua câu chuyện người thân kể mà ghi lại rõ ngay từ dòng đầu.

Những việc đó, có thể đã phần nào vi-phạm giáo-điều hàn-lâm tất-cả và chỉ có sự-thực

tuyệt-đối nhưng đối với các độc-giả thông-thường như tôi, chúng ta không cần theo rõi

mọi xầm-xì về tên-tuổi hay kiêng-kỵ lối tâm-sự mà hàn-lâm có thể coi là hearsay. Bỏ

qua cửa ải đó, hãy tìm vào vài đề-tài lớn trong cuốn sách.

Thân-phận Tây-lai và giá-trị nhân-bản

Đây là một đề-tài lớn tàn-dư của chế-độ thuộc-địa và của cuộc chiến 46-54. Mỗi người

con lai Việt-Pháp có một hoàn-cảnh riêng-biệt. Hình như Kim Lefèvre khởi đầu đề-tài

với cuốn La Métisse Blanche Cô đầm lai da-trắng qua một hành-trình hồi-hương êm-ả:

một phụ-nữ thông-minh, thành-công hội-nhập ở Pháp, một buổi thấy dân tỵ-nạn, bỗng

nhớ ra quê-hương kia của mình, bèn đi tìm và thành-công trở nên dịp cầu nối giữa hai

bên trong mình. (3) Linda Lê trái lại, có một hành-trình trắc-trở hơn trong cuốn

Calomnies Xầm-xì vu-khống, không làm được gạch-nối mà lại bị lôi-kéo giữa tình yêu-
thương người cha Việt thương và công-nhận mình cùng người cha thực hào-hoa không

muốn nhận mình; rút cuộc, nhân-vật nữ bỏ ra đi, có thể là bất-lực trong cuộc tìm-kiếm

gốc-gác, nhưng cũng có thể là đã thắng được nội-tâm, thoát khỏi mọi ràng-buộc huyết-
thống hay văn-hóa, ra đi bỏ lại sau lưng, mọi hành-trang giả-tạo mà con người xã-hội

tự đặt ra.(4) Kim-Đoan trong Sur place Tại-chỗ cũng cho cô gái trở về nước để tìm

hiểu thêm về bản-thân của mình; sẽ/đã thấy mình lạc-lõng vì cả mình lẫn xã-hội đã

thay đổi; khoảng cách không-gian, thời-gian và văn-hóa ngộp người, những khám-phá

làm nhân-vật ngôt-ngạt.(5) Laurette Heger gốc là một cô đầm lai có 1⁄4 máu Việt, 1⁄4

Pháp và 1⁄2 Thụy-sỹ và hiện nay là một phụ-nữ Hoa-kỳ; trong cuốn Saigon is burning

Sài-gòn nổi lửa, cô có một hành-trình nát-gan đứt-ruột hơn cả, vì bà ngoại và mẹ muốn

con dứt-khoát là người “Tây” nên chăm-lo gột-tẩy xóa-bỏ mọi vết-tích Việt; người phụ-

nữ này nói chuyện với tôi qua vài câu tiếng Pháp, dễ-dàng hơn khi dùng tiếng Anh và

chỉ còn bập-bẹ vài từ Việt riêng-rẽ, không lắp nổi thành câu; bà bùi-ngùi bảo “Mẹ tôi đã

làm công-việc diệt-chủng văn-hóa nơi tôi”. (6)

So với họ, Phạm-Ngọc-Lân có cuộc hành-trình bản-sắc identité và giấy-tờ pháp-lý vòng-
vèo khúc-mắc hơn: sinh ra là Lê-Kim-Long (mẹ: Lê-thị-Kim, cha: không biết tr.49), sau

thành Martin Jean (tr.86, 7), tác-giả luôn-luôn có hai lý-lịch ở nhà luôn-luôn là Long

nhưng ở trường thì tên là Jean Martin (tr. 88, 98, 102) khiến cho cậu bé trở thành một

jongleur khắc-phục dễ-dàng vẻ đa(lưỡng)-tính ambivalence của con-lai. Nhất là về mặt

pháp-lý, sự đa-tính còn thêm khúc-mắc do những giấy thế-vì khai-sinh khác ngày-sinh-
tháng-đẻ (tr. 87), từ việc đổi sang họ Hoàng lúc nhập-tịch naturalisé (tr.136—chính ra

là “hồi” việt-tịch) rồi lại thế-vì khai-sinh nữa để thôi là con riêng của mẹ mà thành con

đầu-đàn nhà họ Hoàng (tr. 137); cho tới khi sang Pháp với thẻ Hoàng-Kim-Long thì lại

được giấy công-nhận mình vẫn là ông tây Jean Martin (tr.137); tác-giả sau rốt, lại được

“réintégration hồi-tịch” dưới tên Hoàng-Kim-Long, không nhất-thiết vì huyết-thống race

mà vì sinh tại quận-lỵ département de France d’outre-mer vì lúc sinh ra, Nam-kỳ là đất

Pháp-quốc hải-ngoại; (7) ở điểm này, trường-hợp của tác-giả khác với các người Việt

được đón-nhận với tư-cách tỵ-nạn (tr.138). Nhưng nói chung, hành-trình pháp-lý và

tâm-lý về bản-sắc của tác-giả phức-tạp hơn các Kim Lefèvre, Linda Lê, Kim-Đoan…

Cuốn theo cơn lốc lịch-sử và giá-trị lịch-sử

Sau cuộc chiến tương-tàn ở Việt-Nam, cuốn De père inconnu xuất-hiện muộn-màng vì

trước đó, đã có cả trăm hồi-ký, nghiên-cứu, tranh-luận về chiến-tranh và hậu-quả.

Nhưng phần lớn các sách nói trên do “những người trong cuộc”—anh-hùng hay phạm-
nhân hay những con muá-rối-thời-cơ— thổ-lộ ra hay những nhà nghiên-cứu tìm-tòi

phân-tích nguồn-cơ— từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài— từ phía những nhà phù-

thủy tạo ra giông-tố bảo-lốc tàn-phá. Ngược lại, tác-giả De père inconnu trình-bày xã-

hội và chiến-tranh không từ nhãn-quan quyền-lực hay ở góc-nhìn nghiên-cứu mà chỉ

ghi lại, trong những câu chuyện nhỏ, hậu-quả mà dân-đen chịu-đựng. Những gì tác-giả

đã gặp cũng là những gì bao người dân khác đã trải qua, những nạn-nhân trực-tiếp của

bão-lốc mà họ phải chịu-đựng chứ không đóng phần tạo ra. Giá-trị nhân-chứng xuất-
phát từ phía đại-chúng. Không có mưu-mô mà chỉ có chịu-đựng, chạy trốn hay tùy-cơ

ứng-biến để duy-tồn.

Đọc cuốn sách, sẽ thấy dư-âm của những tiếp-nối quyền-lực, những kế-vị chính-quyền,

biết bao âm-mưu chính-trị, nhiều đổi thay chính-sách. Bài học lịch-sử giai-đoạn 50-80

đầy-rãy. Độc-giả trên 50 tuổi sẽ ngậm-ngùi ôn kỷ-niệm. Độc-giả trẻ đọc xong sẽ hiểu rõ

hơn thân-phận người Việt trong thế-kỷ qua. Từ đời sống sinh-viên (tr.141) đến hoàn-
cảnh dân sinh-sống (tr.147), đến các cuộc đấu-tranh (tr.150-6), các mưu-mô đen-tối

chính-trị thời-cơ (tr.157-66), không-khí hào-hùng những ngày đầu (tr. 62-6) tác-giả

trình-bày cái nhìn, thái-độ và sự chịu-đựng của nhân-dân chứ không phải các báo-cáo,

các hồi-ký, các thông-kê, các bàn-thảo lý-thuyết. Có lẽ đôc-giả đọc xong De père

inconnu nên đọc thêm Saigon is burning để có hình-ảnh miền Nam đất nước giai-đoạn

ngay trước đó, 1940-1950, có Pháp, có Nhật, có Nam-kỳ khởi-nghĩa, có quốc-cộng đấu-
tranh. Và ai đã đọc Saigon is burning, nên đọc De père inconnu để thấy bức tranh đảo-
chánh chỉnh-lý, hỏa-thiêu, Mậu-thân, lừa-lọng, tù cải-tạo. (phẩn II và III) tiếp theo thời

Ưu-tư về cội-nguồn huyết-thống

Lồng vào trong cuộc hành-trình bản-sắc và thân-phận nạn-nhân chiến-tranh và chính-
trị, tác-giả tạo gay-cấn qua việc tìm nguồn-gốc huyết-thống cá nhân mình. Cuốn sách

chứa bao tình yêu-thương ấp-ủ nhân-đạo, từ những cuộc tình không trọn-vẹn (Bác

Đoàn, trung-úy Pháp tr.36-8), đến cảnh tình nghĩa vẹn-toàn (Dượng Quý tr.68-9, 136-

8); những cuộc trở về thăm quê-hương (đảo Định-mệnh tr.39-47; nơi chôn-nhau cắt-
rốn tr.48-51) và những tìm-tòi, những gút-thắt trong cuộc tìm-kiếm tựa như trong

những phim trinh-thám hay thám-hiểm. Linda Lê, Kim-Đoan cũng có những tìm-kiếm

nguồn-gốc tương-tự nhưng tâm-thần của họ bị rúng-động, thiếu ổn-định trong khi tác-
giả De père inconnu lại thanh-thản. Ông không quá gay-gắt như Linda Lê độc-thoại/đối-
thoại với ông chú khùng hay quá thắc-mắc như Kim-Đoan tìm-hiểu phân-tích tình-cảm

cũ của người thân. Do đó, người đọc chú-ý theo rõi Long bới móc hồ-sơ lục-quân rồi

hải-quân (tr.426-38), có lúc tưởng đến gần, có lúc lại thấy xa, và vẫn không tìm thấy

rõ-rệt. Và khi cuộc tìm-kiếm không hoàn-toàn thành-công, Long nhẹ-nhàng kết-luận

người cha bí-mật này đã làm đủ mọi thứ để mãi-mãi vẫn là người cha bí-mật (tr.440).

Câu kết cuốn sách nói lên tư-cách triết-gia của Phạm-Ngọc-Lân, đi tìm cái Chân cái

Thiện cái Mỹ trong khả-năng tìm thấy được; và cuộc hành-trình tìm-kiếm quan-trọng và

tạo thỏa-mãn hơn là kết-quả tìm thấy. (8)

Kết-luận về Văn-loại

Loại văn tự-ký écriture de soi (9) bao-gồm nhiều thể-loại, tự-truyện, nhật-ký, hồi-ký,

trần-tình và thú-tội. Ở đây, tác-giả dùng nhiều loại, tự-truyện khi nói về mình và các

công-việc ở đại-học, trong tù cải-tạo, dạy-học v.v. Hồi-ký của người dượng-cha, người

bà ngoại. Hồi-ký kèm trần-tình và thú-tội confession của bà và của mẹ. Lại có phần ký-

sự, phóng-sự; cả nghiên-cứu về lịch-sử và văn-hóa, giải-thích tóm-tắt trong 70 trang

chữ nhỏ cuối cuốn sách. Việc kể lại công-cuộc tìm-kiếm trong hồ-sơ quân-sự, tra-cứu

niên-giám điện-thoại thuộc về văn tự-sự (không phải hư-cấu câu mở đầu Notes de

l’auteur tr.11)

Do đó, đọc xong nhìn lại, đây không phải đơn-giản là tác-phẩm tự-truyện mặc dù phần

lớn nói về chính tác-giả; nhưng là một loại văn tự-ký écriture de soi kèm theo nhiều

góc-độ khác nhau—từ nhiều nhãn-quan— écriture à points de vue. Những bức tranh

tác-giả vẽ ra không phải tẹt trên mặt phẳng; trái lại, có nhiều chỗ nổi, lồi-lõm, có bóng

sáng điểm tối, nhìn từ nhiều phía; sẽ vừa lòng nhiều độc-giả. Nhưng mỗi người sẽ

thích-thú ở một điểm một hướng khác nhau; nhưng thể nào cũng thấy nhiều điều thích-

___________

1- De père inconnu : theo nghiã thực đúng thì là không biết ai là cha. Đó là một chùm-tiếng khá mù-mờ

bao-gồm nhiều hoàn-cảnh khác nhau. Có thể là kết-quả của một cuộc gặp-gỡ ngắn-ngủi nhất-thời và sau

đó, không còn giữ liên-lạc và người nữ không biết lý-lịch người nam cha đứa bé. Có thể là người nữ có

nhiều bạn trai mà không biết ai là cha thực của đứa bé (trường-hợp này chắc thử DNA thì biết). Có thể

người cha không muốn nhận con mình (thường gọi là con-rơi, con mà cha không công-nhận về pháp-lý).

Cũng có chùm tiếng con không cha mà nghĩa hơi khác : con không sống cùng với cha vì mồ-côi (cha ngụ

ý người hướng-dẫn về tinh-thần, dạy-dỗ), vì mẹ không có chồng chính-thức, hay vì người cha thực-sự

không muốn nhận con. Không biết tác-giả nghĩ như thế nào và sẽ chọn ra sao, nhan-đề của cuốn sách

khi viết lại bằng tiếng Việt.

2- Đoàn-Cầm-Thi: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/doan-cam-thi-van-hoc-vn-chua-co-tu-truyen-
n20080726113617170.htm: Văn học VN chưa có tự truyện: Thứ Bảy, 26/07/2008 12:27 (16-03-2015)

3- La Métisse Blanche Cô đầm lai da-trắng truyện của Kim Lefèvre, chuyển-ngữ sang tiếng Việt nhan-đề

là Cô gái lai da trắng. Cũng viết Èves jaunes et colons blancs (nói về hoàn-cảnh những cô gái lai ở Việt-
Nam và Moi, Marina..(truyện một cô gái lai Âu và Da-đỏ tại Nam-Mỹ có vai trò gạch-nối)

4- Calomnies Xầm-xì vu-khống do Linda Lê viết, chuyển-ngữ sang tiếng Anh thành Slander ; cũng viết

Voix, tiếng vọng chuyển-ngữ Việt thành Tiếng Nói, Fuir, Solo, Un si tendre vampire

5- Sur place Tại chỗ của Kim-Đoan viết từ góc-độ người bên ngoài kể lại hành-trình nhân-vật nữ về thăm

quê nhà khám-phá bản-chất của mình. Cũng viết L’Arrivée kể về một nhân-vật bỏ con gái, nay sắp chết

bèn trở về tìm con. Và khi sắp đạt được kết-quả thì lại bỏ ra đi. Đề-tài quen-thuộc rằng hành-trình (tìm-
kiếm) quan-trọng hơn kết-quả (tìm thấy hay không)

6- Saigon is burning Sài-gòn nổi lửa do Laurette Heger viết mô-tả các sự-việc xảy ra tại Nam-kỳ trong

những năm cuối thế-chiến thứ 2 dẫn đến vụ Nam-kỳ khởi-nghĩa dần-dần đến cuộc chiến 46-54

7- Nam-kỳ là nhượng-địa chuyển-nhượng hay bị chiếm-đóng làm hai đợt : ba tỉnh miền Đông năm 1862

và ba tỉnh miền Tây năm 1867 ; sự chuyển-nhượng toàn Nam-kỳ được hợp-thức-hóa sau khi Hà-nội thất-
thủ lần đầu năm 1873. Từ đó, Nam-kỳ thành một quận-hạt hải-ngoại của Pháp trong khi Bắc và Trung-kỳ

8- Đây cũng là quan-điểm của Kim-Đoan trong cuốn L’Arrivée khi nhân-vật trở về tìm-kiếm con, đứng

trước căn nhà của con nhìn vào rồi lại bỏ đi. Như thể cuộc tìm-kiếm đã đủ để thỏa-mãn nhân-vật, còn

kết-quả gặp thực hay không, không quan-trọng. Kim-Đoan đã chơi chữ trong tiếng arrivée, nhân-vật đã

tới sát đích của cuộc tìm, nhưng lại không đi nốt tới đích. Một arrivée đã sát điểm arrivée nhưng không

qua điểm đích arrivée. Mai-Thảo cũng đề-cập đến đề-tài này trong truyện ngắn nổi tiếng Bản chúc-thư

trên ngọn đỉnh Trời, 1963

9- Écriture de soi—mà lúc đầu GSTS Đoàn-Cẩm-Thi gọi là văn tự-sự—văn kể về sự-việc của mình ; GSTS

được giới VN cho hay tự-sự là văn kể sự-việc ; không phải văn viết về mình. GSTS gọi là cái áo mượn

tạm. Chúng tôi tạm gọi là văn tự-ký.

https://www.youtube.com/embed/RAGu_7kNnus“>

THANH PHƯƠNG / RFI : Phỏng vấn nhà văn PHẠM NGỌC LÂN về quyển sách “De Père inconnu”, phát thanh 11 mars 2015


TẠP CHÍ XÃ HỘI

“De père inconnu”, hành trình tìm người cha vô danh

Phát Thứ tư, ngày 11 tháng ba năm 2015

Tác giả Phạm Ngọc Lân tại phòng thu của đài RFI ngày 10/03/2015. RFI

Đi tìm vết tích người cha không biết mặt, nguyên là một lính Pháp tử trận ở Đông Dương, và qua đó tìm hiểu về cội nguồn của mình. Đó hành trình của Long, nhân vật chính trong cuốn sách có tựa đề « De père inconnu » ( Nguời cha vô danh ), vừa được xuất bản tại Pháp. Tác giả là ông Phạm Ngọc Lân, hiện sống tại thành phố Toulouse.

« De père Inconnu » có thể nói cuốn sách vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính hồi ký, bởi vì lồng trong những sự kiện lịch sử Việt Nam từ nữa cuối thế kỷ 20 cho đến những thập niên 2000 là số phận của chính cá nhân và gia đình tác giả.

Bìa sách “De père inconnu”, NXB L’Harmattan

Học trung học ở Đà Lạt và đại học ở Sài Gòn, trong thời gian chiến tranh, ông Phạm Ngọc Lân đã từng là sĩ quan quân y trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, ông đã bị đưa đi cải tạo một thời gian. Ra khỏi trại, ông trở lại giảng dạy tại Đại học Dược Sài Gòn, trước khi sang định cư tại Pháp vào năm 1980.

Cuốn sách do nhà xuất bản l’Harmattan ấn hành có lời đề tựa của nhà báo nổi tiếng của Pháp Patrick Poivre d’Arvor : « Câu chuyện -hay những câu chuyện – mà Phạm Ngọc Lân kể cũng cũng chính câu chuyện của chúng ta : đó là chuyện về mối quan hệ mập mờ giữa nước Pháp với cái mà thời đó chúng ta gọi là Đông Dương. (… ) Ngay sau thế chiến thứ hai hoặc ngay trước đó, nhiều nhà văn như André Malraux hay Marguerite Duras, đã kể cho chúng ta về xứ Đông phương huyền bí này, mà đã từng làm say mê biết bao người Pháp. Nhưng từ đó đến nay, những lời kể như vậy ngày càng hiếm. Chính vì vậy mà muốn sách của Phạm Ngọc Lân quý giá như thế. ».

Những người muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam có thể tìm thấy ở phần cuối cuốn sách « De père inconnu » nhiều ghi chú tỉ mỉ về địa lý- lịch sử và văn hóa, mà tác giả đã tổng hợp lại từ những nghiên cứu của riêng ông về lịch sử Việt Nam đương đại.

Nhân dịp ông Phạm Ngọc Lân từ Toulouse lên Paris, RFI Việt ngữ đã mời tác giả đến phòng thu của đài để phỏng vấn về cuốn sách của ông. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi:

Ouvrage paru: DE PÈRE INCONNU de PHẠM NGỌC LÂN, editions L’HARMATTAN , Paris,2015


De Père Inconnu
De Pham Ngoc Lân (Auteur)
Publié par L’H
armattan
L’auteur nous raconte l’histoire d’une famille vietnamienne ayant vécu au Viêt Nam dans la deuxième moitié du XXème siècle. Les jeunes de la diaspora vietnamienne qui n’ont pas vécu les épreuves de leurs aînés ni savouré les jours heureux d’un “Viêt Nam d’antan ” pourront, à travers cet ouvrage, mieux connaître le pays de leurs ancêtres. Les férus d’histoire apprécieront les nombreuses références historico-politiques et le lecteur curieux découvrira quelques facettes d’un Viêt Nam vu à travers le regard lucide de l’auteur.
Phạm Ngọc Lân chuyển soạn và độc tấu:
1. Adelita – Tarrega (Mộng Ảo) Lời Việt : Phạm Ngọc Lân
2. Romance  (Tình Anh) Lời Việt : Sóng Việt Đàm Giang
3. La Cumparsita (Tình Hoài Nhớ) Lời Việt : Sóng Việt Đàm Giang
4. Les Feuilles Mortes (Mùa Thu Lá Úa) Lời Việt : Phạm Ngọc Lân
Thưa quý vị và các bạn.
 
Cuốn sách “De Père Inconnu” của tôi đã được nhà xuất bản L’Harmattan ở Paris phát hành rộng rãi trong tháng 2 vừa qua.
 
– Bên Pháp:
 
Có thể đặt mua ở bất kỳ tiệm sách nào, giá 35 euros, hoặc mua qua trang Web của L’Harmattan, được bớt 5%.
Tôi cũng có thể gửi trực tiếp đến độc giả một bản với chữ ký, với giá 30 euros (vì tôi mua với tư cách tác giả được bớt) thêm 5 euros tiền gửi, tổng cộng 35 euros.
Chi phiếu đề “à l’ordre de : Pham Ngoc Lan” và gửi về
M. Pham Ngoc Lan, 23 rue de Queribus, 31120 Roquettes
– Ngoài nước Pháp:
Cũng có thể mua trên trang Web của L’Harmattan.fr, hoặc Amazon.fr và những web bán sách khác, tiền gửi sách khá nặng, tùy nước.
Tôi cũng có thể gửi đến độc giả một bản với chữ ký, với giá 35 euros kể cả cước phí. Ở Âu Châu gửi chi phiếu bằng euros như trên đã nói.
Độc giả bên Mỹ gửi thẳng check 40 dollars, đề “order of : Huong L. Quan” và gửi về
Mrs Huong L. Quan, 6815 William Wallace Wy, Austin, TX 78754
 Tôi có dự tính sẽ cho ra đời bản tiếng Anh và tiếng Việt.
 Bản tiếng Anh cần người dịch chuyên môn từ Pháp ngữ qua Anh ngữ. Hiện nay tôi đang lo tìm người dịch.
Bản tiếng Việt, tôi sẽ viết lại, không phải là một bản dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Việt.
Cám ơn quý vị và các bạn đã và sẽ giới thiệu giúp tôi đứa con tinh thần này.
Phạm Ngọc Lân
pham ngoc lan