[Tiếng Hát Quê Hương – HOA QUÊ HƯƠNG 49] Phương Thảo độc tấu đàn Tranh LƯU THỦY TRƯỜNG 2014


Uploaded on Jan 4, 2014
[Tiếng Hát Quê Hương – HOA QUÊ HƯƠNG 49] Phương Thảo độc tấu đàn Tranh LƯU THỦY TRƯỜNG 2014
Phạm Thúy Hoan giải thích về cách đàn khi đàn bài Lưu Thủy Trường