QUÁCH VĨNH THIỆN : DVD LE DESTIN HISTORY / MUSIQUE SANS PAROLES d’après le poème KIM VÂN KIỀU de NGUYỄN DU


QuachVinhThien

QUÁCH VĨNH THIỆN

Le Destin History – Musique sans parole d’après le poème Kim Vân Kiều

x

Vinh-Thien QUACH

ThienMusicvous présenteCD – DVD Le Destin History : Musique sans parole. D’après le poème Kim Vân Kiều de Nguyễn Du.Musique et Harmonie de Vinh-Thien Quach.Auteur – Compositeur de la SACEM.Membre de l’Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres.http://www.youtube.com/user/thienmusichttp://www.thienmusic.comVoyage en Images et en Musique :http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm

le destin 1 QWTHIEN

Le Destin 1 Le Destin History 01 – Les deux soeurs Thuy Kieu et Thuy Van :https://www.youtube.com/watch?v=Tf-8u_Pj2gE&index=12&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 02 – Thanh Minh Đạp Thanh – Commémoration de la Pure Clarté de Clémence :https://www.youtube.com/watch?v=HhTLj5aBgwo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 03 – Hồng Nhan Bạc Mệnh – Beauté de Rose, Epineuse Destinée :https://www.youtube.com/watch?v=b3SMd7zi8H4&index=10&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 04 – Le Gentleman Kim Trọng :https://www.youtube.com/watch?v=2gNUIyYrcgs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 05 – Gặp Gở Làm Chi – Pourquoi ai-je rencontré cet homme :https://www.youtube.com/watch?v=8T7NQUu6AuA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8Le Destin History 06 – Kiếp Nhân Duyên – La destinée résultant de Karma :https://www.youtube.com/watch?v=AwqoMLT9SxE&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=7Le Destin History 07 – Mộng Triệu Mạch Tương – L’interprétation des songes, La source des larmes :https://www.youtube.com/watch?v=GizH_25jl_Y&index=6&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 08 – Le gentleman Kim Trọng, la belle Thúy Kiều :https://www.youtube.com/watch?v=ge4vbdwUy_U&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=6Le Destin History 09 – Rày Gió Mai Mưa – Aujourd’hui, le vent et demain, la pluie :https://www.youtube.com/watch?v=kwpxlygRdJw&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=5Le Destin History 10 – Lượng Xuân – La générosité du printemps :https://www.youtube.com/watch?v=oTbPgxLacr0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3Le Destin History 11- Lửa Hương – Le feu d’encens :https://www.youtube.com/watch?v=Z4d4YDR93bU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

le destin 2

Le Destin 2Le Destin History 12 – Lòng Xuân – Cœur Léger :https://www.youtube.com/watch?v=7zcB6hhdp0wLe Destin History 13 – Chung Tử Kỳ, un grand connoisseur en musique :https://www.youtube.com/watch?v=vZLLkIcypJ0Le Destin History 14 – Liêu Dương Ville :https://www.youtube.com/watch?v=04wCXoAJASILe Destin History 15 – Ba Đông – Les Trois Hivers :https://www.youtube.com/watch?v=jLis8jbc21MLe Destin History 16 – Bên Tình Bên Hiếu – Côté Amour, Côté Piété Filiale :https://www.youtube.com/watch?v=W78B7mN1zwsLe Destin History 17 – Ép Cung Cầm Nguyệt – Son et Sonate d’une complainte :https://www.youtube.com/watch?v=ansCJTQKWGALe Destin History 18 – Tơ Duyên – Le fil de la vie sentimentale :https://www.youtube.com/watch?v=AoSL0YskLOMLe Destin History 19 – Mảnh Hương Nguyền – Un débris de l’encens :https://www.youtube.com/watch?v=abY4ZVJBM_QLe Destin History 20 – Mr Mã Giám Sinh :https://www.youtube.com/watch?v=C9msF67yDNI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=24Le Destin History 21 – Madame Tú Bà :https://www.youtube.com/watch?v=cqwyUbXYdB4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=22&spfreload=1Le Destin History 22 – Đoạn Trường – Cœur déchiré :https://www.youtube.com/watch?v=Eg1qXkX5Pl8&index=21&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

le destin 3

Le Destin 3Le Destin History 23 – Gương Nhật Nguyệt – Le miroir du Soleil et de la Lune :https://www.youtube.com/watch?v=H05fPqhVjFc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=19Le Destin History 24 – Lầu Xanh – La Maison de joie :https://www.youtube.com/watch?v=9aWicFsKP10&index=18&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 25 – Phong Trần – Vents et poussières :https://www.youtube.com/watch?v=C6O-BQ9oBTo&index=17&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 26 – Túc Nhân – Le Destin :https://www.youtube.com/watch?v=ieXWImNfMiI&index=16&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 27 – Buồn Trông – Un regard triste :https://www.youtube.com/watch?v=OJMITl1G7BA&index=15&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 28 – Sở Khanh, le Don Juan :https://www.youtube.com/watch?v=MdKNGSNiYVQ&index=14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 29 – Phù Dung – Hibiscus :https://www.youtube.com/watch?v=VkHzl4qeZs4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=13Le Destin History 30 – Quyến Gió Rủ Mây – Séduire le vent qui entraîne les nuages :https://www.youtube.com/watch?v=cJM3f9TnSoQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=12Le Destin History 31 – Tong-Ngoc Trang-Khanh, les snobs :https://www.youtube.com/watch?v=miBex8hRLT4&index=11&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 32 – Le saule de Chương Đài :https://www.youtube.com/watch?v=nFc6b5thAec&index=10&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

le destin 4

Le Destin 4Le Destin History 33 – Thuc Sinh, le lettré :https://www.youtube.com/watch?v=S75VFCwUBQw&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=9Le Destin History 34 – Phận Bèo Mây – Vogue le destin par nuages et marais :https://www.youtube.com/watch?v=J1SIgatUQxY&index=5&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 35 – Đêm Ngắn Tình Dài – Nuit courte, amoureux pour toujours :https://www.youtube.com/watch?v=-SFpS81C9XM&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=4Le Destin History 36 – Tay Đã Nhúng Chàm – La main prise au piège :https://www.youtube.com/watch?v=_YHzkN19N2I&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3Le Destin History 37 – Tài Tử Giai Nhân – La belle et l’élégant :https://www.youtube.com/watch?v=fml2lihEVdg&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2Le Destin History 38 – Yếm Thắm Trôn Kim – Faits dévoilés :https://www.youtube.com/watch?v=mFgrCCBJDTA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 39 – Trăng Hoa – Fleur éphémère et Lune fugace :https://www.youtube.com/watch?v=F5kmRkBaRpo&index=3&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 40 – Càng Mặn Càng Nồng – L’ardeur d’un cœur ardent :https://www.youtube.com/watch?v=28fj2HtR–0&index=2&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gLe Destin History 41 – Lâm Tri – L’être omniscience :https://www.youtube.com/watch?v=FkgYKMLK-_E&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8gProchainement : Le Destin 5, 6 et 7.quachvinhthien@gmail.com


Quách Vĩnh Thiện

http://www.thienmusic.comhttp://www.youtube.com/user/thienmusichttps://twitter.com/thienmusic
https://www.facebook.com/vinhthien.quach
Voyage en Image et en Musique :http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm
Président ACTV Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )

NHÀ BÁC HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837-1898)


Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

張永記

truong vinh ky

Tài liệu đầy đủ về Petrus Trương Vĩnh Ký :

http://thienmusic6.free.fr/PetrusTruongVinhKy.htm

Petrus Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học VN về ngôn ngữ, giỏi tiếng Hán, Nôm và Pháp, người đã có công trong phát triển chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên vì là một tín đồ Thiên Chúa nên không được triều đình Huế vinh danh, đến thời kỳ cách mạng dù rằng Cụ Pétrus Ký đã là người thiên cổ nhưng vẫn bị gán cho là theo Pháp. Chúng ta trân trọng tài năng của một nhà bác học Việt Nam đã làm cho chữ quốc ngữ trong sáng ở thời kỳ đầu và trường Trung Học P.Trương Vĩnh Ký Saigon đã đào tạo biết bao thế hệ trí thức và khắp năm châu,  các tài năng từ trường Petrus Ký đã đóng góp rất lớn cho trí tuệ khoa học của cả thế giới chứ không riêng gì VN.

Petrus Trương Vĩnh Ký tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký, sau này đổi tên đệm thành Trương Vĩnh Ký, hiệu Sĩ Tải (士載); là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam.

Ông có tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên đương thời ông được giới học thuật Châu Âu liệt vào 18 nhà bác học trên thế giới. Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ, nên ông trở thành nhà bác học biết nhiều thứ tiếng nhất ở Việt Nam, và đứng vào hàng những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới.

Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật… Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là “ông tổ nghề báo Việt Nam”, người đặt nền móng, bởi ông chính là người sáng lập, là Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên Gia Định báo.

 hoc sinh petrus 1

Học Sinh Petrus Ký

hoc sinh petrus 2 npphuc qvthien

Quách Vĩnh Thiện – Nghiêm Phú Phúc – Núi Sam 1959

hoc sinh petrus 3

Ban nhạc Petrus Ký đi trình diển ở Miền Nam phía Tây. Quách Vĩnh-Thiện trưởng ban nhạc Petrus Ký.

 hoc sinh petrus gia long 4

Ban Nhạc Pétrus Ký – Quách Vĩnh-Thiện … và Ca Sĩ Trường Gia Long – Hoàng Oanh ( Kim Chi ) …

Giáo Sư Âm Nhạc Trường Gia Long ( Cô Giáo Kim Chi ngồi chính giửa ).

 

quachvinhthien@gmail.com