Tag Archives: Tết Bính Thân Paris Trống Phù Đổng Mai Thanh Nam

Tết Bính Thân Paris Trống Phù Đổng Mai Thanh Nam


Tết Bính Thân Paris Trống Phù Đổng Mai Thanh Nam

Ajoutée le 24 mars 2016

19 févirer 2016 à la Mairie du VIe arrondissement de Paris.
Cộng đồng Việt Nam Paris cùng nhau ăn Tết ở Marie quận 6 Trung Tâm Paris.
Mai Thanh Nam, tay trống thiện nghệ biểu diễn trống Việt Nam của gia đình Phù Đổng