Tag Archives: thầy năm tú

Hoàng Phương – Ngọc Phan : Đờn ca tài tử – Kỳ 3: Rạp hát, đĩa hát thầy Năm Tú