ĐÊM NHẠC “TÌNH KHÚC CAO MINH HƯNG”, Blue Restaurant & Dancing, Westminster, CA 92683, 7 tháng 12, 2014, 8:00pm


ĐÊM NHẠC “TÌNH KHÚC CAO MINH HƯNG”, Blue Restaurant & Dancing, Westminster, CA 92683, 7 tháng 12, 2014, 8:00pm

Địa điểm : BLUE Restaurant & Dancing

14160 Beach Blvd

WESTMINSTER, CA 92683

giá vé : 10$ (mua trước),  15$ (tại cửa)

Liên lạc : CAO MINH HƯNG

(714) 403-9315

Email: anthonyhungcao@gmail.com

tình khúc cao minh hưng

Nhạc sị / Nha sĩ CAO MINH HƯNG có nhã ý tặng cho độc giả bốn phương một sáng tác mới “MỪNG GIÁNG SINH” . Xin mời các bạn thưởng thức .