Tag Archives: tv người việt

Cố nghệ sĩ Thanh Nga, chương trình TV NGƯỜI VIỆT với Quỳnh Giao, California, USA


Published on Nov 25, 2013
Chương trình “Câu Chuyện Văn Nghệ Với Quỳnh Giao”
do Nam Phương phỏng vấn.
Được phát hình trên Người-Việt TV
vào mỗi thứ Hai hàng tuần
Đề tài: Cố nghệ sĩ Thanh Nga
Người Việt TV (c) 2013 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

 

TV NGƯỜI VIỆT : Nhạc sĩ Lê Văn Khoa và đêm nhạc A Lifetime of Music, California, USA


Published on Nov 18, 2013
Chương trình “Câu Chuyện Văn Nghệ Với Quỳnh Giao”
do Nam Phương phỏng vấn.
Được phát hình trên Người-Việt TV
vào mỗi thứ Hai hàng tuần
Đề tài:Nhạc sĩ Lê Văn Khoa
và đêm nhạc Giao Hưởng A Lifetime of Music
Người Việt TV (c) 2013 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com