Tag Archives: tv show

Thần đồng cổ nhạc 11 tuổi – Bé Quỳnh Như – Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo, VIETNAM


Publiée le 8 déc. 2011
Liên hệ: Nguyễn Thanh Tân (Mobile: 0988 228200)
http://www.facebook.com/pages/Bé-Quỳnh-Như/1895­41094480565
Yahoo: choisunamlx
Email: nguyenthanhtan@gmail.com
Đám cưới, lễ hội, các sự kiện âm nhạc…

Toàn bộ ALBUM VOL 1 Bé Quỳnh Như
HTV4 Phỏng Vấn Bé Quỳnh Như – Thần Đồng Cổ Nhạc 11 Tuổi (Full HD), VIETNAM


Publiée le 10 sept. 2012
Liên hệ: Nguyễn Thanh Tân (Mobile: 0988 228200)
http://www.facebook.com/pages/Bé-Quỳnh-Như/1895­41094480565
Yahoo: choisunamlx
Email: nguyenthanhtan@gmail.com
Đám cưới, lễ hội, các sự kiện âm nhạc…