Xẩm chợ – Nghệ sĩ ưu tú Văn Tỵ , VIETNAM 2009


Uploaded on Oct 23, 2009

http://get-game.net

Lời đã được nghệ sĩ Văn Tỵ chỉnh sửa để phù hợp hơn với cộng đồng.

Lời gốc:

I

Chúng anh xưa chẳng biết ở nơi nào,
Ông trời xô đẩy, anh mới phải sinh vào cái chốn nhân gian.
Thẹn vì tình mà ngơ mắt với giang san,
Công danh chẳng có, cũng xẩm xoan cho nó hào!
Bấy lâu nay anh nghe tiếng má đào,
Mà thề có thấy một cô nào, anh cũng đui!
Nói đây cho chúng chị em cười
Anh đây nào phải cái con người thong manh!
Yêu nhau ta chẳng liếc cũng tình

II

Sự phong lưu xưa anh đã trải mọi mùi,
Bây giờ nhà xiêu vách nát, vợ đói con rét, dễ anh ngồi sao yên ?
Chết nỗi trong lưng không sẵn đồng tiền
Đôi ba câu hão (anh mới phải) kiếm ăn miền xẩm xoan.
Kể từ ngày trống hát chốn nhân gian
Mắt xanh anh chẳng để khách hồng nhan có một ai vào!
Cái cách ăn chơi anh nghĩ thế mà lại (có bên) hào
Gầm trời một chiếu chẳng lúc nào anh không xuân!
Ở đời nhắm mắt mà đưa chân…

III

Ngoảnh trông lên anh đếch thấy có ra gì
Ai rằng trăng sáng, anh vẫn thấy tối sì sì cái bóng đêm đen.
Hội chùa Thầy còn đương lúc đua chen
Mau chân lên thời tới, hễ ươn hèn thời xa.
Anh tiếc cho đôi con ngươi bên chột lại bên loà!
Trèo non xuống dốc dễ mà ai giúp nhau ?
Cái phận ông trời có khi tưởng đến mà đau
Trời chưa cho mở mắt, biết mai sau ra thế nào ?
Bây giờ đất thấp mà trời cao.

Xẩm Hà Nội với XUÂN HOẠCH, THANH NGOAN, MAI TUYẾT HOA, VĂN TY, đoàn THANH BÌNH, VIETNAM 2012


Published on May 29, 2012

Các bài hát Xẩm Hà Nội:
1. Quyết Chí Tu Thân – Xuân Hoạch
2. Cái Trống Cơm – Xuân Hoạch
3. Cô Hàng Nước – Thanh Ngoan & Mai Tuyết Hoa
4. Hà Thanh 36 Phố Phường – Đoàn Thanh Bình
5. Xẩm Chợ – Văn Ty

HÁT XẨM (audio) với Thanh Ngoan, Xuân Hoạch , Văn Ty, Xuân Hinh, Tuyết Hoa


XẨM XOAN do THANH NGOAN trình bày

http://us.nhac.vui.vn/xam-xoan-thanh-ngoan-nhieu-ca-si-m172214c97p1507a13080.html

Xuân Huê Tình (Đoàn Thanh Bình) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/xuan-hue-tinh-doan-thanh-binh-nhieu-ca-si-m172212c97p1507a13080.html

Mục Hạ Vô Nhân (Văn Ty) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/muc-ha-vo-nhan-van-ty-nhieu-ca-si-m172210c97p1507a13080.html

Hát Xẩm (Xuân Hinh) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/hat-xam-xuan-hinh-nhieu-ca-si-m172208c97p1507a13080.html

Xẩm Tàu Điện (Tuyết Hoa) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/xam-tau-dien-tuyet-hoa-nhieu-ca-si-m172213c97p1507a13080.html

Xẩm Ba Bậc (Xuân Hoạch) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/xam-ba-bac-xuan-hoach-nhieu-ca-si-m172211c97p1507a13080.html

Lỡ Bước Sang Ngang (Thanh Ngoan & Tuyết Hoa)… – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/lo-buoc-sang-ngang-thanh-ngoan-tuyet-hoa-nhieu-ca-si-m172209c97p1507a13080.html

Anh Khóa (Xuân Hoạch) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/anh-khoa-xuan-hoach-nhieu-ca-si-m172207c97p1507a13080.html