Tag Archives: vọng cổ 6 câu

Nhạc sĩ Văn Hiệp – Bài ” 6 câu vọng cổ”


Nhạc sĩ Văn Hiệp – Bài ” 6 câu vọng cổ”
Published on May 21, 2012
Nhạc sĩ Văn Hiệp trình bày
Vọng cổ truyền thống…. hay và đầy cảm xúc
Anh này chắc là học trò của ns Văn Giỏi. Từ cách nhấn nhá (nhấn ngón trỏ, chụp ngón giữa), âm thanh (ME-8) và chử đờn cũng giống.