Quan Hoàng Mười – Xuân Hinh


Ajoutée le 28 juil. 2012

Văn: Quan Hoàng Mười
Biểu Diễn: NSƯT Xuân Hinh

Ông Hoàng Mười hay còn gọi là Ông Mười Nghệ An. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên Đế Đình, thần tiên trong chốn Đào Nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản, nhưng sự tích được lưu truyền nhiều

Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh


Ajoutée le 26 févr. 2013

Văn Cô Bé Thượng Ngàn – Xuân Hinh.

Nói về  hát, diễn  hài  thì Xuân Hinh   hay rồi,Còn  ở đây  rất  bật cười  là chơi  đàn  nguyệt sành điệu đến   nỗi tay trên bấm phím  thì  ngoáy  tít, tay  móng  thì   để  nguyên không thấy  chuyển động gì,rồi  có  lúc chuyển đổi  được kiểu   chơi đàn  nguyệt  thành ra đánh đàn  tính miền núi,gảy đàn  bằng 1  ngón tay.Đậy  là  cho hài   vào   theo thói quen làm  hề   hay tỏ  ra  sành điệu  toàn  năng ?

Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Xuân Hinh năm 2014


Publiée le 11 févr. 2014
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Xuân Hinh năm 2014:
1. Văn Thờ
2. Văn Quan Đệ Ngũ
3. Văn Chầu Mười
4. Văn Ông Hoàng Bảy
5. Văn Ông Hoàng Mười
6. Văn Cô Đôi Thượng Ngàn
7. Văn Cô Đôi Cam Đường
8. Văn Cô Bơ
9. Văn Cô Chín
10. Văn Cô Bé
11. Văn Cậu Bé

HÁT XẨM (audio) với Thanh Ngoan, Xuân Hoạch , Văn Ty, Xuân Hinh, Tuyết Hoa


XẨM XOAN do THANH NGOAN trình bày

http://us.nhac.vui.vn/xam-xoan-thanh-ngoan-nhieu-ca-si-m172214c97p1507a13080.html

Xuân Huê Tình (Đoàn Thanh Bình) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/xuan-hue-tinh-doan-thanh-binh-nhieu-ca-si-m172212c97p1507a13080.html

Mục Hạ Vô Nhân (Văn Ty) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/muc-ha-vo-nhan-van-ty-nhieu-ca-si-m172210c97p1507a13080.html

Hát Xẩm (Xuân Hinh) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/hat-xam-xuan-hinh-nhieu-ca-si-m172208c97p1507a13080.html

Xẩm Tàu Điện (Tuyết Hoa) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/xam-tau-dien-tuyet-hoa-nhieu-ca-si-m172213c97p1507a13080.html

Xẩm Ba Bậc (Xuân Hoạch) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/xam-ba-bac-xuan-hoach-nhieu-ca-si-m172211c97p1507a13080.html

Lỡ Bước Sang Ngang (Thanh Ngoan & Tuyết Hoa)… – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/lo-buoc-sang-ngang-thanh-ngoan-tuyet-hoa-nhieu-ca-si-m172209c97p1507a13080.html

Anh Khóa (Xuân Hoạch) – Thể hiện: Nhiều Ca Sĩ

http://us.nhac.vui.vn/anh-khoa-xuan-hoach-nhieu-ca-si-m172207c97p1507a13080.html